Get Adobe Flash player
TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

Ezúton ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy 2016.04.01. napjától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV Zrt.) jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlák kiállítására, illetve a számlán feltüntetett díjak beszedésére.

Számtalan esetben előfordul, hogy a Tisztelt Ingatlanhasználók a 2016.04.01. utáni teljesítésű számláik ellenértékét továbbra is az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. bankszámlaszámára utalják át. Ezáltal Társaságunknál túlfizetése keletkezett, így ebből kifolyólag az NHKV Zrt-nél a számlák kiegyenlítésekor elmaradása keletkezhet, egyenlege tartozást mutathat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, ellenőrizzék korábbi utalásaikat és amennyiben a fenti teljesítésű számlák ellenértékét részünkre utalták át, fáradjanak be a legközelebbi ügyfélszolgálati irodába és rendelkezzenek a tévesen átutalt összeg NHKV Zrt. részére történő átutalásáról vagy amennyiben a szolgáltatás korábban valamilyen okból megszüntetésre került, az összeg  visszautalásról.

2016. 04.01. utáni teljesítésű számlák jogosultja:

 

Jogosult pontos neve:  NHKV Zrt.

NHKV Zrt (jogosult) számlaszáma:HU 35 10300002-10654068-49020328

   

Tisztelettel:

  

Bolyós Zita

ÜgyvezetőHULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt lakossági partnereinket a 2016. április 01-től
a hulladékszállítási közszolgáltatásban bekövetkező változásokról


RUGALMAS LOMTALANÍTÁS


Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 2016. április 1-től egyéni lomtalanítás keretében szállítja el a lakossági háztartásokban keletkező lomokat.

A lomtalanítás időintervallumát az egész évre kiterjesztjük. Bármely, az adott település kommunális hulladékgyűjtési napján lehetősége van a lakosságnak az egyéni lomtalanításra, évi egyszeri alkalommal. 

A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m³ mennyiségig azon nagydarabos hulladékok         kerülnek begyűjtésre, amelyek a háztartásokban, az életvitelszerű használat mellett keletkező olyan lakossági   hulladékok, amelyek mérete, ill. súlya miatt nem helyezhetők el a lakossági hulladékgyűjtő edényekben.

A rugalmas lomtalanítás során:

 • a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára);
 • Lomtalanítás iránti igényét telefonon (20/271-0452, 20/426-4089, 70/703-5020), vagy személyesen    ügyfélszolgálatunkon kell jeleznie munkanapokon 8 és 16 óra között ügyfélkódja megadásával, legalább egy héttel a kívánt időpont előtt;
 • csak a díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosok vehetik igénybe a lomtalanítási szolgáltatásunkat.
 • a lomhulladék átadása közvetlenül történik a közszolgáltatónak, a lomhulladék közterületre nem helyezhető ki.
 • Munkatársaink csak az előre bejelentett címekről, a fenti feltételek mellett szállítják el a lomot.


Előnyei:

 • rugalmasság, az Önöknek megfelelő időpontban kerül sor a lomtalanításra,
 • az ingatlan elé nem kerül ki lom hulladék, így azt nem szórják szét illetéktelen személyek

Kérjük, hogy ne tegyen ki
 •  zsákban elhelyezett kommunális hulladékot – ez nem tartozik a lom kategóriába
 •  veszélyes hulladékot (pl. pala, festékes dobozok, olajos edények, gyógyszerek, akkumulátor stb.)
 •  építési törmeléket, vállalkozási tevékenységből származó hulladékot (pl. autó alkatrészek, síküveg stb.)
 •  gumiabroncsot
 •  elektronikai hulladékot
 •  faágakat, nyesedéket


HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV

2017. január 1-től új rend szerint történik a szelektív hulladékok átvétele. A korábbi, betelefonálás útján történő megrendelés törlésre került, helyette a szelektív hulladékok átvétele rendszeres gyűjtőjáratban valósul meg. Az alábbi házhoz menő szelektív hulladék naptár alapján az ingatlan elé kihelyezett, szelektív hulladékot elszállítjuk.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS


2017. január 1-től új rend szerint történik a zöldhulladékok átvétele. A korábbi, betelefonálás útján történő megrendelés törlésre került, helyette a zöldhulladékok átvétele rendszeres gyűjtőjáratban valósul meg. Az alábbi házhoz menő zöldhulladék naptár alapján az ingatlan elé kihelyezett, max. 0,5 m3 mennyiségű zöldhulladékot elszállítjuk.
Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék. (diófa levél és fenyő NEM!!)


Amennyiben ágakat kíván elszállítatni, kérjük, hogy azokat maximum 1 m-es nagyságúra darabolva, kötegekben átkötve szíveskedjen kihelyezni. Kérjük, hogy a zöld hulladékok rakodásra alkalmas módon kerüljenek kihelyezésre, kötegelve, vagy zsákokban. Zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális- vagy egyéb nem zöld hulladékot elhelyezni TILOS! Munkatársaink a nem megfelelő tartalmú zsákokat, ill. az ömlesztve kihelyezett, vagy túlméretes zöldhulladékokat nem szállítják el!


Köszönjük segítő együttműködését!

Inno-Szolnok Nonprofit Kft.